Безопасност на септичната яма

Безопасност на капака на септичната яма

Хората попадат случайно в септични ями. В повечето случаи попадналият се измъква без сериозни наранявания. Но трагичната смърт на дете е напомняне да проверите вашата септична система за повредени или липсващи капаци. Собствениците на септични системи са отговорни да гарантират, безопасност на септичната яма, че системите са безопасни и функционират правилно, включително наличието на защитен капак на резервоарите.

Вземете тези предпазни мерки, за да сте сигурни, че някой случайно няма да пропадне във вашата септична яма: Проверка на надеждността на капака на септичната яма

 • Пойнтересуайте се къде се намират капаците или капаците на вашата септична система.
 • Редовно проверявайте състоянието на капаците за опасности или проблеми.
 • Поддържайте капаците сигурни, като поправите или смените всички повредени или липсващи части.
 • Използвайте болтове, винтове или други ключалки, за да закрепите капаците и да предотвратите лесен достъп.
 • Никога не шофирайте и не паркирайте превозни средства върху септични системи – това може да повреди или измести капака.
 • Никога не оставяйте отворен капак без надзор, когато инспектирате или изпомпвате вашата септична система. Уверете се, че капаците са закрепени след работа по вашата септична система.
 • Научете децата, че капаците на септичните ями не трябва да се играят или отварят.
 • Изведете от експлоатация правилно септичните системи, които вече не се използват.

Защо е необходима редовна поддръжка на септичната яма

Септичните системи се нуждаят от подходяща грижа и поддръжка точно като вашия автомобил. Неизправната или неправилно функционираща септична система е риск за здравето на хората и животните и може да замърси околната среда. Отговорният собственик на септична септика е нащрек за признаците на възможна повреда и с бърза реакция може да спести пари за ремонт и може да предотврати болести и отрицателни въздействия върху околната среда. Парите на вятъра

Редовна поддръжка на септична система

 • Спестява ви пари – Таксите за поддръжка от няколкостотин долара на всеки няколко години са изгодна сделка в сравнение с разходите за ремонт или подмяна на неизправна септична система, която може да струва хиляди.
 • Поддържа здравето на вас и вашите съседи – битовите отпадъчни води са пълни с болестотворни бактерии и вируси, както и с високи нива на азот и фосфор. Правилно функциониращата септична система помага за отстраняването на тези замърсители, така че добре водата и близките повърхностни води да не се замърсяват.
 • Защитава околната среда – Неправилно работещите септични системи отделят бактерии, вируси и химикали, които в крайна сметка навлизат в потоци, реки, езера, Пюджет Саунд и океана. Замърсителите вредят на местните екосистеми, като убиват местните растения, риби и миди.
 • Защитава стойността на вашия имот – неизползваема септична система или такава в неизправност ще намали стойността на вашия имот и създава потенциално скъпа правна отговорност.
Оценете ни!
[Общо: 0 Оценка: 0]